HET ANGEL-INVESTORS NETWERK VAN MIJNFUNDING

Binnenkort is het zover. MijnFunding geeft in een tweede ronde MijnFunding obligaties uit. In deze blog geven wij je alvast een sneak preview van wat er gaat komen. Want ook de klanten van MijnFunding gaan er de vruchten van plukken. Met deze uitgifte van obligaties heeft MijnFunding enkele doelen. Eén van deze doelen is het ontsluiten van een Angel-Investors netwerk voor jou als klant/ondernemer.

Funding-Voorschot, voor een vliegende start

De behoefte van ondernemer en klanten om de kosten van een Direct-Funding campagne eenvoudig voor te financieren is groot. MijnFunding wil gezond en gecontroleerd groeien. Dit is het belang van de kwalitatieve begeleiding van elke klant. Ons MijnFunding team moet tijdig meegroeien en ingewerkt zijn. Er zit echter ook een financiële kant aan de zaak. Veel klanten helpen en nog niet betaald worden vergt van MijnFunding financiële daadkracht. Immers MijnFunding neemt de kosten voor haar rekening die pas later uit de opbrengsten van de Direct-Funding campagne van de klant terugvloeien. Met de huidige groei is deze financiering geen probleem maar MijnFunding stelt zich als doel zo veel mogelijk ondernemers te helpen die behoefte hebben aan bedrijfsfinanciering en bij de bank de gewenste lening niet krijgen. Het is onze missie. Ook gestaag en gecontroleerd groeien betekent investeren. De kost gaat voor de baat. Daarom plaatst MijnFunding zelf ook obligaties. MijnFunding team heeft nog meer doelen met de plaatsing.

De structurering van het netwerk van investeerders

MijnFunding helpt elke klant een eigen netwerk van investeerders op te bouwen. Dat kunnen bestaande klanten, leveranciers, kennissen, familie en relaties zijn maar vooral de partijen in de markt (het publiek, de investeerders) dienen te worden bereikt zodat deze de Funding Webpage van de klant bezoekt, kennis maakt met de mogelijkheden en kan investeren. Daarmee creëert de klant waarde voor de onderneming en onafhankelijkheid.

Het team van MijnFunding heeft een uitgebreid netwerk van investeerders. Dit netwerk bestond aanvankelijk uit persoonlijke relaties en professionele partijen waarmee samengewerkt wordt maar dit netwerk groeit inmiddels dagelijks. Feitelijk spreken wij niet meer van een netwerk maar van een markt van investeerders. Er is interesse in een stabiel rendement. De bankrente is immers historisch laag en de beurzen lijken steeds onbetrouwbaarder te worden. Niet voor niets verkeren pensioenfondsen steeds meer tegen of over de rode grens. Het rechtstreeks investeren in MKB, startups en scale-ups verkeert daarom in een groeiende belangstelling.

MijnFunding wil echter geen crowdfundingplatform vormen en als intermediair optreden tussen ondernemer en het publiek/investeerders. Onze dienstverlening is er voor de klant/ondernemer, dit in tegenstelling tot de crowdfundingplatformen.

De uitgifte van MijnFunding Obligaties opent de deuren om een structuur te geven aan haar netwerk van investeerders en de vrije toegang daartoe. Door zelf obligaties uit te geven ontstaat er recommandatie en een marktwerking die steeds meer investeerders aantrekt. MijnFunding beoogt geen grote bedragen uit de markt te halen. Dat is niet nodig. MijnFunding wil veel investeerders bereiken en als obligatiehouder koppelen. Zo vormt de groep van obligatiehouders een besloten kring waarmee een duurzame relatie wordt opgebouwd.

MijnFunding noemt haar obligatiehouders Angel-Investors. De Angel-Investor krijgt van MijnFunding een eigen Angel-Investors page. Hierop kan de investeerder zijn saldo en rendement volgen maar op de Angel-Investors page worden ook de lopende en aankomende campagnes van klanten van MijnFunding onder de aandacht gebracht. Uit ons onderzoek blijkt dat hiervoor enthousiaste interesse bestaat. Mede omdat de status van Angel-Investor de enige manier is voor de investeerder om inzage te krijgen in deze Booster- en Direct-Funding campagnes van MijnFunding. Daarnaast kunnen wij het mogelijk maken dat MijnFunding Obligaties door de Angel-Investors worden omgezet naar Obligaties van MijnFunding klanten. Voor MijnFunding is dit een aflossing waardoor er weer nieuwe obligaties geplaatst kunnen worden. Voor de klant van MijnFunding betekent het plaatsen van extra obligaties.

Ons IT teams ontwikkelen en leggen de laatste hand aan deze Angel-Investors page. Ons doel is in oktober 2019 (exacte datum is nog niet vastgesteld) onze nieuwe Angel-Investor Obligaties te lanceren. Wij hopen en verwachten dat gaande weg het jaar 2020 al onze klanten ook hiervan in mindere of meerdere mate de vruchten gaan plukken.

Er is nog een doel wat wij kunnen bereiken en waarmee wij onze klanten van dienst kunnen. Dat heeft alles te maken met slim financieel management op de verzamelde campagne gelden.

Efficiënte tijdelijke plaatsing van kapitaal

De eerder omschreven Angel-Investor obligaties hebben een looptijd van 5 jaar. Naast deze obligaties geeft MijnFunding ook kortlopende obligaties uit. Deze kortlopende obligaties staan uitsluitend ter beschikking van de klanten van MijnFunding. Wij zien in de praktijk dat klanten met Direct-Funding soms in korte tijd meer kapitaal ophalen dan zij op korte termijn beogen te investeren. Regelmatig komt dit omdat er bij de klant ook (vaak mede door de Direct-Funding campagne) grote investeerders aan boord komen. De klant zit dan met een hoge liquiditeit die maandelijks of per kwartaal de uitbetaling van rente vergt. Dit terwijl het geplaatste kapitaal nog niet renderend is geïnvesteerd. Uiteraard hebben klanten in de voorbereiding hiermee rekening gehouden. Dit neemt niet weg dat deze situatie kosten vergt.

De aankoop van kortlopende MijnFunding obligaties door de klant zorgt ervoor dat het deel van het kapitaal dat op hele korte termijn niet nodig is toch rendement oplevert en dus geen geld kost. De obligaties lopen naar keuze één maand, drie maanden en 6 maanden. Dit betekent dat de klant nauwkeurig zijn financiële planning kan uitvoeren en tijdig kan zorgen dat het kapitaal beschikbaar is om te investeren.

De klanten die gebruik maken van de kortlopende obligaties krijgen eveneens een Angel-Investor page zodat zij exact kunnen zien wat zij aan rendement ontvangen van MijnFunding en wat zij aan rendement moeten uitbetalen aan de obligatiehouders.

Het is raadzaam om dit met een beperkt deel van het kapitaal te doen wat in reserve is want als ondernemer wil je ook een directe cashpositie opbouwen. Wij geven een willekeurig voorbeeld. Stel er is €60.000 liquide en de komende drie maanden investeer je hiervan elke maand €10.000 dan kan het rendabel zijn om €30.000 weg te zetten tegen één maands of drie maandsobligaties van MijnFunding. MijnFunding betaalt één op één de rente die de klant moet voldoen aan de obligatiehouder met een maximum van 8% op jaarbasis en een maximum termijn van zes maanden. Na het verlopen van het termijn wordt afgelost. MijnFunding biedt aan klanten deze kortlopende obligaties als service omdat deze klanten zo beter aan de rente verplichtingen kunnen voldoen in een aanloopperiode van investeringen. Dit alles draagt bij aan een duurzame relatie en financieel gezonde klantenkring.

De Angel-Investor page is ook op de mobiel of tablet erg handig en overzichtelijk. Niet alleen voor de ondernemer ontwikkelt MijnFunding zich als het alternatief van de bank. Dit gaat nu ook gelden voor de Obligatiehouder of Angel-Investor die bij de bank geen rente meer krijgt maar via de MijnFunding Obligaties en die van de klanten van MijnFunding wel een mooie rente realiseert.

Bekijk de sneak preview op mijnfunding.nl/investeer/
Let op: De campagne is nog niet gestart en ‘under construction’. Wij houden je via de nieuwsbrief op de hoogte. Nog geen abonnee?

Maak een afspraak
Lees verder.

Wil je alles weten over bedrijfsfinanciering via Direct-Funding?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  INFORMATIECENTRUM

  MijnFunding is gevestigd in het
  Groot Handelsgebouw in Rotterdam

  Algemene voorwaarden

  Verwerkersovereenkomst

  Privacy Verklaring

  MIJNFUNDING

  Stationsplein 45
  Postbus 710
  3000 AS Rotterdam
  +31 (0)85 06 02 114
  info@mijnfunding.nl